Sohail Baheer

Fastlege

Hayrettin Barbaros Kuzey

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Michael Nesland

Fastlege

Inger Merete Lorgen

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Jan Øyvind Lorgen

Fastlege/kommuneoverlege

Spesialist i allmennmedisin

Huma Iqbal

Turnuslege

Wenche Solheim

Helsesekretær

Tone Forkerud

Helsesekretær

Mona Andersson

Helsesekretær

Elin Kolbjørnsrud

Helsesekretær

Anne Martine Olsen

Helsefagarbeider

Christine Taugbøl

Hjelpepleier/fagleder

Lena Tuhus

Omsorgsarbeider

Andrea Hagstrøm

Helsefagarbeider

Tatsiana Matveyeva

Helsesekretær

Yvonne Hassel

Fagarbeider

Marianne Glomsås

Hjelpepleier

Iselin Tuhus

Assistent/medhjelper

Randi Kviserud

Fagarbeider

Katrine Sæther Gjerde

Helsefagarbeider