Nye regler for pasienttransport fra 1.mars 2024

Det er viktig at pasienter med medisinsk grunn for å få transport eller å ha med ledsager ringer til legesenteret hver gang det er behov for transport.

Pasienter som bestiller drosje uten å ringe legesenteret for å få bekreftelse på medisinsk grunn vil ikke få samme refusjon fra Pasientreiser i etterkant.

Det er lege som vurderer om pasienten har medisinsk grunn for å få drosje og om det er behov for ledsager.

Ved medisinsk grunn rekvirerer legesenteret transport, men pasienten må selv ringe og bestille drosje på 03650 senest klokken 13.00 siste virkedag før avreise.

Medisinsk grunn må være en av følgende: betydelig redusert orienteringsevne, betydelig redusert allmenntilstand, psykiske problemer eller redusert forflytningsevne.

Pasienten må legge ut for hele reisen og søke Pasientreiser om refusjon i etterkant av reise, innen 6 måneder. Søknad finnes på helsenorge.no eller skjema kan hentes på legesenteret eller hos annen behandler. Behandlingstid for få tilbakebetalt penger er ca 3 uker.

Trafikale problemer er ikke medisinsk grunn. Ved trafikale problemer må pasienten ringe Pasientreiser på 05515 og spørre om reise på trafikalt grunnlag.

Det finnes unntak der legesenteret rekvirerer transport uten at pasienten må ringe Pasientreiser og betale for reisen selv. Dette gjelder til behandling på sykehus/spesialist for: dialysepasienter, kreftpasienter, barn under 12 år uten ledsager, IA pasienter (pasienter som trenger god oppfølging og ikke kan overlates til seg selv, uten ledsager) Disse pasientene må ringe legesenteret og be om pasienttransport som tidligere, senest to virkedager før avreise.

Anbefalinger om når syke barnehage/skolebarn skal holdes hjemme

Øyekatarr: Det er ikke grunnlag for å anbefale at barn med mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr bør lege kontaktes. Dersom behandling igangsettes, kan barnet gå i barnehage/skole dagen etter igangsatt behandling.

Brennkopper: Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehage/skole når sårene er under kontroll, dvs tørket inn og sårsekret ikke kan påføres andre barn direkte/indirekte. Ved få og små sår kan dette ivaretas ved tildekking, men mer utbredte sår må være tørre.

Hodelus: Hvis det oppdages hodelus på barn i barnehage/skole, er det ikke nødvendig å sende barnet hjem. Når barnet kommer hjem, skal første del av behandlingen helst gjennomføres samme kveld/natt. Barnet kan gå i barnehage/skole som normalt.

Diare med eller uten brekninger: Barn med diare kan vende tilbake til barnehage/skole to døgn (48 timer) etter de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Barn som til vanlig har tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra barnehage/skole.

Streptokokker, halsbetennelse og skarlagensfeber: Barna kan gå i barnehage/skole når barnet har fått full penicillindose i minst 48 timer, forutsatt at barnet har god allmenntilstand.

Hånd-, fot- og munnsykdom: Barna kan gå i barnehage/skole så sant de ikke har feber over 38 grader eller har redusert allmenntilstand. Det er ikke nødvendig å holde barn hjemme fra barnehage/skole i perioden med blemmer, da sykdommen i hovedsak smitter før utslettet viser seg.

Eventuell legemiddelhåndtering i barnehage/skole må bygge på en konkret avtale mellom foreldre/foresatte og barnehage/skole.

Anbefalingen er basert på veileder fra Folkehelseinstituttet og revidert for Eidskog kommune i 2024, av kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen.

Vaksiner

Oversikt over vaksiner du har fått:

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Legeerklæringer til videregående skoler

Det er ikke nødvendig med legeerklæring til skolen før det er fare for 10% fravær.

Eleven/foresatte må ta kontakt med legesenteret første fraværsdag for å registrere fraværet i pasientjournalen.

Ved sannsynlighet for flere dagers fravær avtales det at eleven/foresatte ringer tilbake når eleven er frisk nok til å gå på skolen. Det vil bli avtalt legetime eller telefontime for at legen skal ringe eleven/foresatte og skrive legeerklæringen.

Legeerklæring koster 300,- i tillegg til betaling for legetimen